MacBook Airs дээр GlobalProtect Gateway-ийг тохируулна уу

Зарим тохиолдолд холболтын асуудлыг шийдэхийн тулд GlobalProtect Gateway-ийг дахин тохируулах шаардлагатай болж магадгүй юм. GlobalProtect Gateway-ийг өөрчлөхийн тулд дараахь алхамуудыг ашиглана уу. Тогтвортой холболт авахын тулд та процессыг хоёр удаа давтах хэрэгтэй байж магадгүй юм.

1) GlobalProtect дүрс дээр дарна уу

2) Унтраах жагсаалтаас боломжтой гарцуудаас өөр гарцыг сонгоно уу.

MacBook Airs дээр GlobalProtect Gateway-ийг тохируулна уу
Хэрэв та гарцын жагсаалтыг харахгүй эсвэл жагсаалтыг хэзээ ч шинэчлэх бол дараах гурван алхамыг хийж, дараа нь эхний хоёр алхамыг давт.

a) Хэрэгслийн самбар дээрх GlobalProtect дүрс дээр дарна уу

b) Баруун дээд буланд байгаа гурван баарыг дарж, Refresh Connection командыг сонгоно уу

MacBook Airs дээр GlobalProtect Gateway-ийг тохируулна уу
c) Ok товчийг дарна уу MacBook Airs дээр GlobalProtect Gateway-ийг тохируулна уу