Эцэг эхийн нөөц

Гэртээ дижитал технологийн асуудлыг зуучлахад гэр бүлүүдэд туслахын тулд, APS манай гэр бүлд дижитал технологитой холбогдох, ашиглах зөв аргуудыг гэр бүлдээ олгоход туслах зорилгоор онлайн багаж хэрэгсэл, эцэг эхийн стратеги зэрэг судалгаанд суурилсан зарим нөөцийг гаргаж өгсөн. Эдгээр нөөцийг танд тустай гэж найдаж байна.

Эцэг эхийн гарын авлага Харилцаа холбоо ба харилцаа Гэр бүлийн медиа төлөвлөгөө
Дэлгэцийн цаг Хэвлэл мэдээллийн сургалт Нууцлал ба онлайн аюулгүй байдал