Манай сургууль руу чиглэсэн чиглэлүүд

Сургуульдаа яаж очихоо мэдэхгүй байна уу? Доороос манай ангиуд санал болгодог өөр өөр сургууль руу хэрхэн явах заавар бүхий PDF файлыг олох болно. Бид Google / m холбоосыг хүртэл оруулсанaps!

Ажил мэргэжлийн төв

Кенмор дунд сургууль

Сифакс боловсролын төв

Томас Жефферсоны дунд сургууль

Вейкфилд ахлах сургууль

Вашингтон-Ли ахлах сургууль

Хичээлээ сайхан өнгөрүүлээрэй !!