Хуанли / үйл явдал

Бага насны хүүхдийн боловсролын алба нь гэр бүлүүдэд зориулсан дараах видео танилцуулгыг зохицуулдаг.