Боловсролын төв дахин ашиглах

Эд төв

Төслийн мэдээлэл: Сургуулийн Удирдах Зөвлөлөөс Боловсролын төвийг шинэчлэх төслийг батлав 1426 N Quincy гудамж дунд сургуулийн шинэ суудлын 500-600 суудалд зориулж, 2022 оны 37.7-р сард хичээл эхлэхэд багтаан ашиглалтад оруулна. Газар дээр нь барилгын ажил 2021 оны XNUMX-р сараас эхлэх бөгөөд ойролцоогоор нэг жилийн дараа барьж дуусгахаар төлөвлөж байна.

BLPC үнэ

BLPC Гишүүдийн жагсаалт

Санал хүсэлт өгөх: эрхлэх @apsva.us

Төслийн баримт бичиг 

Сургуулийн зөвлөлийн эд зүйлс

Олон нийтийн уулзалтууд (7 цагт эхлэх, WL HS Little театр байрлах, өөрөөр заагаагүй бол):