Олон нийтийн уулзалтыг шууд үзэх

Боломжтой бол бид олон нийтийн уулзалт, арга хэмжээг шууд дамжуулах бөгөөд ингэснээр та оролцох боломжгүй байсан ч үйл явцын нэг хэсэг болж чадна. Хамгийн сүүлийн үеийн шууд дамжуулалтыг эндээс үзээрэй:

Энэ хичээлийн жилийн өмнөх шууд дамжуулалтыг үзэхийн тулд видео цонхны баруун талд байгаа уулзалтыг сонгоно уу.

Өмнөх жилүүдийн уулзалтуудыг үзэх