Оролцох

TWITTER дээр биднийг дагаарай

Хүүхдийнхээ сурч боловсрох ажилд оролцоорой

(тун удахгүй)

ELA-ийн зөвлөлдөх хороо

The ELA-ийн зөвлөлдөх хороо (ELAAC), дэд хороо Сургалт, сургалтын талаар зөвлөлдөх зөвлөл (ACTL), унших, бичих, ярих, сонсох зэрэг англи хэлний урлагийн хөтөлбөрийн бүх хэсгийг судалдаг. Тус хороо нь эдгээр бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг бүх ангийн түвшинд, дунд сургуулийн цэцэрлэгт хэрхэн заах талаар анхаарч ажилладаг. Ажилтнуудын хоорондын харилцааны талаар тэдний судалгаан дээр үндэслэн сургуулийн удирдах зөвлөлд жил бүр хоёр удаа зөвлөмж гаргадаг. Өмнөх тайланг уншихын тулд энд дарна уу.

Сар бүр болох ELAAC уулзалт, эсвэл ажилтнуудын холбоо Лори Силвертэй холбогдох талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг авна уу. ELAAC хуудас.