Хөтөлбөр / үйлчилгээ

Arlington Public Schools англи хэлний урлагийн хөтөлбөр нь судалгаа, нотолгоонд суурилсан загвар дээр суурилдаг. Хөтөлбөр нь үнэлгээ, төлөвлөлт, заах, дахин үнэлэх мөчлөгт хамрагдаж, бүх оюутнуудын хувь хүний ​​давуу болон хэрэгцээг хангахуйц өндөр чанарын зааварчилгааг хангаж байгаа эсэхийг баталгаажуулна.

Санал болгож буй тусгай курсуудын талаар илүү ихийг мэдэхийг хүсвэл уншина уу APS Судалгааны хөтөлбөр.