Холбоо барих

Англи хэл сурах алба

2110 Washington Blvd.
Арлингтон, VA 22204
(703) 228-6095

Twitter дээр биднийг дагаарай: @APS_ESOL

Терри Мерфи
Англи хэл сурагчдын оффисын захирал
terri.murphy@apsva.us
(703) 228-6095

Самуэль Клайн
EL-ийн Удирдах ажилтан
samuel.klein @apsva.us
(703) 228-6095
@SamKlein_ESOL

Кати Костар
Бага ангийн EL мэргэжилтэн
kathleen.costar @apsva.us
(703) 228-6090
@KCostarAPS

Клаудиа ДеБосе
EL-ийн хоёрдогч мэргэжилтэн
claudia.debose @apsva.us
(703) 228-6094
@claudia_debose

Линда Сайидифар
Нөөцийн EL мэргэжилтэн
linda.saiidifar @apsva.us
(703) 228-7232

Эми Шерман
SIOP дасгалжуулагч ба ЭЛ-ийн бага насны мэргэжилтэн
amy.sherman @apsva.us
(703) 228-6093

Кэрол Сорто
Захиргааны мэргэжилтэн
carolina.sorto @apsva.us
(703) 228-6134