iPad: 2-р түвшний дэмжлэг

Суп2

Хэрэв та алдааг олж засварлахыг оролдсон бөгөөд танай сургуулийн ITC-тэй холбоо бариад асуудалтай хэвээр байгаа бол МТС-ийн зүгээс туслалцаа авахын тулд Мэдээллийн үйлчилгээний хэлтэст асуудлаа дамжуулах болно.


Анхан шатны онлайн хэсгүүд APS вэбсайтыг Discovery бага сургуулийн Кит Ривз бүтээсэн бөгөөд нийт оюутнуудад туслах зорилгоор хуваалцсан болно APS.