iPad: жагсаалт APS Apps

Дараах програмуудыг байрлуулсан болно APS анхан шатны 1: 1 iPads руу:

 • ТархиПоп
 • Бага BrainPop.
 • Canvas
 • Өгөгдлийн менежер
 • Destiny
 • Мөрөөдлийн хайрцаг
 • Дэлхийн хамгаалалт
 • Google Drive
 • төв
 • Lexia Core5 унших
 • Маккин VIA
 • Microsoft-ын багууд
 • ParentVue
 • PowerTest програм
 • Raz Kids - AZ-д суралцах
 • Рефлекс
 • Seesaw
 • StudentVue
 • Туршилтын Нав

Анхан шатны онлайн хэсгүүд APS вэбсайтыг Discovery бага сургуулийн Кит Ривз бүтээсэн бөгөөд нийт оюутнуудад туслах зорилгоор хуваалцсан болно APS.