iPad: MyAccess тусламж

MyAccess бол "нэвтрэх дан систем" бөгөөд ихэнх хүмүүст зайлшгүй шаардлагатай байдаг APS системүүд. MyAccess нэвтрэх дэлгэц дараах байдалтай байна.

MyAccess нэвтрэх дэлгэц

Оюутны Хэрэглэгчийн нэр оюутных долоон оронтой оюутны үнэмлэхний дугаар.

Оюутны Нууц үг нь оюутны өвөрмөц онцлог юм нууц үг.

Хэрэв та сурагчийнхаа нууц үгийг мэдэхгүй бол хүүхдийнхээ багш эсвэл сургуулийн ITC-тэй холбоо бариарай.

Хэрэв үүнийг хийсний дараа та хэрэглэгчийн зөв нэр, нууц үгийг ашиглаж байгаа гэдэгтээ итгэлтэй байгаа бөгөөд MyAccess руу нэвтрэх боломжгүй хэвээр байгаа бол Түвшин 1-ийн дэмжлэг.


Анхан шатны онлайн хэсгүүд APS вэбсайтыг Discovery бага сургуулийн Кит Ривз бүтээсэн бөгөөд нийт оюутнуудад туслах зорилгоор хуваалцсан болно APS.