iPad: Эндээс эхлээрэй

Би дөнгөж сая iPad-аа аваад суулгасан байх шаардлагатай

Миний iPad зүгээр л арчигдсан тул би үүнийг дахин тохируулах хэрэгтэй

Би iPad-аа аль хэдийн бэлэн болгосон байгаа

Би гацаж байна: Би одоо юу хийх вэ?


Анхан шатны онлайн хэсгүүд APS вэбсайтыг Discovery бага сургуулийн Кит Ривз бүтээсэн бөгөөд нийт оюутнуудад туслах зорилгоор хуваалцсан болно APS.