Гэр бүлийн оролцоо ба зайны сургалт (Хичээлийн төгсгөл)

FACE2021 Гэр бүлийн оролцоо ба зайны сургалт (2020 оны намар)

Үндэсний хямралтай үед алсын зайн сургалтыг удирдах нь хэцүү ажил бөгөөд тооцоогүй газар нутаг юм. Энэхүү сургалт нь COVID-19-ийн үеэр гэр бүл, сургуулийн үр дүнтэй түншлэлийг хөгжүүлэх замаар зайны сургалтын стрессийг багасгахад туслах зорилготой юм. Бүх гэр бүлийг дэмжих зайлшгүй шаардлагатай нөхцлүүдийг ашиглан зааварчилгаанд тэгш хамрагдах асуудлыг бид шийддэг. Сургалтыг 6-р сарын 80-ны дотор дуусгаж, нийт дүнгийн 6% нь XNUMX гэрчилгээжүүлэх оноог авна.

 

Энэ үйл явдлыг өөртөө нэмнэ үү Google Календарь Энэ үйл явдлыг өөртөө нэмнэ үү iCal Экспорт

Дэлгэрэнгүй

Эхлэх:

Төгсгөл: