Сургуулийн удирдах зөвлөлийн хурал - Бага сургуулийн хил орчмын арга хэмжээ

Сургуулийн удирдах зөвлөлийн хурлыг шууд үзэхийн тулд зочилно уу https://www.apsva.us/school-board-meetings/watch-school-board-meetings/

2020 оны намрын бага сургуулийн хилийн үйл явцын талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах хаягаас авна уу. https://www.apsva.us/engage/Fall2020ElementaryBoundaries/

Асуулт, сэтгэгдлээ дараах хаягаар илгээнэ үү. эрхлэх @apsva.us

Энэ үйл явдлыг өөртөө нэмнэ үү Google Календарь Энэ үйл явдлыг өөртөө нэмнэ үү iCal Экспорт

Дэлгэрэнгүй

Эхлэх:

Төгсгөл: