Сургуулийн Удирдах зөвлөлийн хурал болон хилийн зохицуулалт, живүүлэх тэжээлийн талаархи нийтийн сонсгол 2022-23 оны санхүүгийн жил

Сургуулийн Удирдах зөвлөлийн хурлын хэлэлцэх асуудлууд болон сургуулийн Удирдах зөвлөлийн хуралдааны талаархи мэдээллийг энд байрлуулсан BoardDocs бэлэн байгаа тул. Хөтөлбөрийг өөрчлөх боломжтой.

Энэ үйл явдлыг өөртөө нэмнэ үү Google Календарь Энэ үйл явдлыг өөртөө нэмнэ үү iCal Экспорт

Дэлгэрэнгүй

Эхлэх:

Төгсгөл: