Сургуулийн удирдах зөвлөлийн нээлттэй ажлын цаг

Ковид-19 цартахлын үр дүнд Сургуулийн удирдах зөвлөлийн гишүүд бараг Оффисын нээлттэй цагийг зохион байгуулна. Нээлттэй оффисын цагуудад оролцох удирдамж, удахгүй болох хуваарийг Нээлттэй ажлын цаг вэб хуудас. Сургуулийн удирдах зөвлөлийн 703-228-6015 эсвэл сургуулийн самбар@apsva.us Хэрэв танд асуулт байна уу?

Энэ үйл явдлыг өөртөө нэмнэ үү Google Календарь Энэ үйл явдлыг өөртөө нэмнэ үү iCal Экспорт

Дэлгэрэнгүй

Эхлэх:

Төгсгөл: