Нээлт ба Нээлтийн бодлогыг хойшлуулсан

Сургуулиуд төлөвлөгөөт бус хуваарьтай нээгдсэн эсвэл бүрэн хаагдсан тохиолдолд Өргөтгөсөн өдрийг дэмжиж ажилланацасан ширхгийн клипграмм нь дараах удирдамжийг дагаж мөрдөнө.

  • Сургуулиуд өдөртөө хаалттай байх үед Өргөтгөсөн өдрийн хөтөлбөр мөн хаагдана.
  • Сургуулиуд хоёр цаг хоцорсон тохиолдолд Өргөтгөсөн өдрийн хөтөлбөр нь хоёр цаг хоцорч эхэлдэг.
  • Сургуулиуд гэнэтийн байдлаар эрт хаагдах үед (жишээ нь цаг агаарын таагүй байдал) Өргөтгөсөн өдрийн хөтөлбөр хаагдах бөгөөд сургуулиас тарах үед оюутнуудыг авах шаардлагатай болно.
  • Сургуулиуд тогтмол цагт хаагдах боловч хичээлийн дараах үйл ажиллагаа цуцлагдсан тохиолдолд Өргөтгөсөн өдөр хөтөлбөр 6 цагт хаагдана

Цаг агаар эрс нэмэгдсэн тохиолдолд эцэг эхчүүдийг хөтөлбөр дуусахаас өмнө сурагчдыг сонгохын тулд нэмэлт аялалын цаг төлөвлөхийг хүсдэг.