Нээлт ба Нээлтийн бодлогыг хойшлуулсан

Сургуулиуд төлөвлөгөөт бус хуваарьтай нээгдсэн эсвэл бүрэн хаагдсан тохиолдолд Өргөтгөсөн өдрийг дэмжиж ажилланацасан ширхгийн клипграмм нь дараах удирдамжийг дагаж мөрдөнө.

  • Сургуулиуд өдөртөө хаалттай байх үед Өргөтгөсөн өдрийн хөтөлбөр мөн хаагдана.
  • Сургуулиуд хоёр цаг хоцорсон тохиолдолд Өргөтгөсөн өдрийн хөтөлбөр нь хоёр цаг хоцорч эхэлдэг.
  • Сургуулиудыг гэнэт эртхэн хаахад (тухайлбал цаг агаарын хувьд) Уртасгасан өдрийн хөтөлбөр 4 цагт хаагдана
  • Сургуулиуд тогтмол цагт хаагдах боловч хичээлийн дараах үйл ажиллагаа цуцлагдсан тохиолдолд Өргөтгөсөн өдөр хөтөлбөр 6 цагт хаагдана

Цаг агаар эрс нэмэгдсэн тохиолдолд эцэг эхчүүдийг хөтөлбөр дуусахаас өмнө сурагчдыг сонгохын тулд нэмэлт аялалын цаг төлөвлөхийг хүсдэг.