Гэр бүл ба олон нийтийн оролцоо (FACE)

Гэр бүл, олон нийтийн оролцооны албанд тавтай морил!

OFA Логоны хуулбар

Гэр бүл ба олон нийтийн оролцоо (FACE) нь сургуулийн сурагчдын сурлагын амжилтыг дэмжихийн тулд гэр бүлтэй утга учиртай түншлэлийг бий болгохыг эрмэлздэг сургалтын стратеги юм. FACE ажил нь эрх тэгш ажил юм: эцэг эх, сурган хүмүүжүүлэгчдийн тэгш түншлэлийг бий болгосноор бид амжилт, боломжийг хумихыг зорьж байна.aps in APS. Сургууль, гэр бүл хамтран ажиллахад сурагчид, сургууль, Арлингтоны нийгэм бүхэлдээ ашиг тус хүртэх болно! 

дэлгэрэнгүй хай


Давхар чадавхийг бэхжүүлэх тогтолцоо 2019

Давхар чадавхийг бэхжүүлэх тогтолцоо

 

 

 

 

 

APS FACE бодлогын тодорхойлолтыг нэг дор харуулав

FACE бодлогыг нэг дороос

APS FACE шалгах хуудас