Олон нийтийн үйлчилгээ: Бага сургууль

Авьяаслаг үйлчилгээний алба, урлагийн боловсролын алба нь авьяаслаг оюутнуудад баяжуулах туршлагыг санал болгодог. Эдгээр туршлага нь сургуулийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэх, оюутны сонирхлыг хөгжүүлэхэд чиглэгдсэн болно.
Боломжууд орно.

  • Зуны Лауреат хөтөлбөр, К-5
  • Хүндэтгэлийн найрал дуу, 4-5
  • Өсвөрийн хүндэтгэлийн хамтлаг, 4-6
  • Өсвөрийн хүндэтгэлийн найрал хөгжим, 4-6

Урлагийн боловсролын талаархи нэмэлт мэдээлэл