орон сууц

Орон сууц гэдэг нь оюутны ерөнхий боловсролын сургалтын хөтөлбөрт хамрагдах, суралцах чадвараа бодитоор харуулахад дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээ юм.

Орон сууцны жишээ

Танилцуулга

 • Сурах бичгийн аудио хувилбар
 • Том хэвлэх
 • Томруулах төхөөрөмж
 • Visual Cues
 • Бичсэн тэмдэглэл
 • Тойм

хариу арга хэмжээ

 • Тооны машин ашиглах
 • Зураач
 • Текст боловсруулагч

Хуваарьт

 • Шалгалт өгөх эсвэл гэрийн даалгавраа дуусгах хугацаа сунгав
 • Олон эсвэл давтамжтай завсарлага
 • Олон өдрийн туршид турших

тохиргоо

 • Давуу суудал
 • Санаа зовох зүйлгүй өрөөнд туршилт хийх

Виржиниа мужийн Боловсролын газар - Хоёр удаа онцгой үйл ажиллагааны гарын авлага