Гар угаах нөөц

Гэр бүлд зориулсан гар угаах гарын авлага: Өвчний хяналтын төв (CDC)
Гар угаах нийгмийн түүх (Олон хэлний сонголтууд): ТХГН-ийн Аутизм ба Тусгай Хүн амыг дэмжих товчоо
Гар угаах талаар заах - Бага насны хүүхдүүдэд зориулсан: Колумбын нийгмийн эрүүл мэнд
Visual хэрэгсэл - Гар угаах дараалал