Гэрийн зааварчилгаа (Гэрээр сургах)

Хүүхдээ гэртээ сургах хүсэлтэй эцэг эх / асран хамгаалагч нь сургалтын ирцийн оронд хүүхдэдээ гэрээр хичээл заахаар төлөвлөж буйгаа эрх баригчдад мэдэгдэх шаардлагатай.

дараах APS Гэрийн зааварчилгааны бодлого болон мэдэгдлийн журам нь хоёуланг нь баталгаажуулдаг APS Гэрээр сурдаг гэр бүлүүд муж улсын болон холбооны хууль тогтоомжийг дагаж мөрддөг.


Арлингтон улсын сургууль Залуучуудыг баяжуулах хөтөлбөр (YEP) Сургуулийн баяжуулах ангиуд бүртгэлд нээлттэй болсны дараа намрын каталогоо зарлаж байгаадаа баяртай байна. Гэрийн сургалтын оюутнуудыг урьж байна!

YEP үйл ажиллагааны дэлгэцийн агшин

@ MBethPelosky

дагаарай