Гэрийн зааварчилгаа (Гэрээр сургах)

Хүүхдээ гэртээ сургах хүсэлтэй эцэг эх / асран хамгаалагч нь сургалтын ирцийн оронд хүүхдэдээ гэрээр хичээл заахаар төлөвлөж буйгаа эрх баригчдад мэдэгдэх шаардлагатай.

дараах APS Гэрийн зааварчилгааны бодлого and notification procedures ensure both APS and homeschooling families are in compliance with state and federal law.

@ MBethPelosky

MBethPelosky байна

Мэри Бет Пелоски

@ MBethPelosky
RT @tinybuddha: The healer also needs healing. The planner also needs surprises. The giver also needs to receive. The thoughtful also needs…
Нийтэлсэн 11-р сарын 22, 11 цаг 12:XNUMX
                    
MBethPelosky байна

Мэри Бет Пелоски

@ MBethPelosky
RT @ PBSKIDS: Routines provide two key ingredients for learning: relationships and repetition. Discover ways to maximize the power of routin…
Нийтэлсэн 11-р сарын 22, 11 цаг 11:XNUMX
                    
дагаарай