Мэдээллийн үйлчилгээ

Мэдээллийн үйлчилгээний алба нь Арлингтонд боловсролыг дэмжихэд чиглэсэн дэмжлэг, шийдлүүдээр хангадаг. Тус тэнхим нь оюутны сургалт, үр дүнтэй заах, хэрэглэгчийн бүтээмж, шийдвэр гаргахад хариуцлага тооцох, найдвартай харилцаа холбоо, бизнесийн шилдэг туршлагыг дэмжих, сурталчлах технологи, өгөгдлийг өгдөг. Тус хэлтэс нь заавар, бизнесийн зорилгыг дэмжих техникийн тодорхой стратеги боловсруулах, ирээдүйн технологийн чиг хандлагыг урьдчилан харах үүрэгтэй.

Үйлчилгээ үзүүлнэ  |  Холбоо барих

Туслах удирдагч туслах ажилтан

Раж Адусумилли - Туслах ахлагч
Синтия Гуадалупе - Гүйцэтгэх захиргааны туслах

Байгууллагын шийдэл

Гириш Ражпут - Захирал

Үйлчилгээг дэмжих төв

Теранс Проктор - Захирал

Mongolia