Ширээний дэмжлэг

Ширээний дэмжлэгийн бүлэг нь сургууль, захиргааны байгууллагуудад тоног төхөөрөмжийн дэмжлэгийг газар дээр нь үзүүлдэг. Бүлэг нь ашигласан технологийг баталгаажуулах үүрэгтэй APS ажилтнууд болон оюутнуудад манай стандарт үйл ажиллагааны журмын дагуу үйлчилгээ, засвар үйлчилгээ хийдэг.

  • Тоног төхөөрөмжийн засвар
  • Технологийн тоног төхөөрөмж Сонгон шалгаруулалт, хүргэлт
  • МТ-ийн зөвлөгөө
  • Тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлт
  • Хэвлэгч засвар
  • Видео проектор засвар үйлчилгээ