Интеграцийн дэмжлэг

Интеграцийг дэмжих бүлэг нь оюутны болон ажилчдын төхөөрөмж, програмын компьютер, дундын төхөөрөмжид програм хангамжийг нэгтгэх, хүргэх, хадгалах үүрэгтэй. Integration Support Group нь Windows, Macintosh, iOS платформуудыг дэмждэг.

Тус групп нь сүлжээний хэвлэх үйлчилгээг ажлын станцуудад хүргэдэг APS оюутан, ажилчдыг сүлжээнд холбогдсон хэвлэгч, хувилагч төхөөрөмж дээр хэвлэх боломжийг олгох сүлжээ.

  •  Ширээний менежмент
  •   Хэвлэх үйлчилгээ
  •   Принтерийн шинэчлэлт
  •   Бүтээмжийн ерөнхий хэрэгсэл (Microsoft Office, Acrobat, Вирусын програм хангамж гэх мэт)
  •   МТ-ийн зөвлөгөө
  •   Програмын хувийн хэрэглээний програмууд