Сүлжээний дэмжлэг

Network Support group нь сүлжээний техник хангамж, програм хангамж, дэд бүтцийг суулгаж, хадгалж байдаг APS Дата төв ба ерөөсөө APS байгууламж. Бүлэг нь архивлах, таних үйлчилгээ, алсаас хандах, байршуулсан үйлчилгээг хөнгөвчлөх, файлд нэвтрэх, сүлжээний шүүгээ гэх мэт төвлөрсөн удирдлагатай сүлжээний үйлчилгээг хариуцдаг. APS байгууламж, бусад олон үйлчилгээнүүд.

 •  Интернет үйлчилгээ
 •  Файл хадгалах
 • Архивлах
 • Гэрчлэлт үйлчилгээ
 •  Мэдээллийн технологийн аюулгүй байдал
 • Утасгүй сүлжээ
 • Мэдээллийн сүлжээ
 • Сүлжээ хостинг
 • Алсын Хандалт
 • Имэйл үйлчилгээ
 • Хэвлэх дэд бүтэц
 • Мэдээллийн төв
 • Аж ахуйн нэгжийн шийдэл бүхий мэдээлэл нэгтгэх, солилцох
 • МТ-ийн зөвлөгөө