Үйлчилгээний ширээ

үйлчилгээ дэмжих төв @apsva.us

703-228-2847

Үйлчилгээний ширээ нь төв байршил юм APS мэдээллийн албанаас тусламж хүсч хүсэлт гаргах боловсон хүчин. Бүлэг нь утсаар, имэйлээр, факсаар биечлэн биечлэн дэмжлэг үзүүлдэг бөгөөд технологийн үйлчилгээтэй холбоотой Мэдээллийн үйлчилгээний газрын асуудал хурцдах цэг болж өгдөг.