Synergy Сургалтын хэрэглэгдэхүүн ба заавар (UPK's)

Сургалтын материал ба хичээлийн холбоос:  http://myupk.apsva.us

  • Үүнийг үзнэ үү: хичээлийг үзэх.
  • Үүнийг туршаад үзээрэй: Зааварчилгаа бүхий зааврыг дарна уу.
  • Үүнийг мэдэж аваарай: Мэдлэгээ туршиж үзээрэй (оноо ЗӨВХӨӨ таны мэдээллийг л авна) *
  • Хийх: Бодит байдлаар хийхдээ 'телпромптер' нээ. *
  • Үүнийг хэвлэх: Шаардлагатай бол буцааж лавлаж болох ажлын туслахаа хэвлэ.
  • UPK-ийн бүх хичээлд “Мэдээрэй”, “Үүнийг хий” гэсэн боломжгүй.

Synergy Нэвтрэх хүсэлтийн маягт