Сургуулийн барилгын агааржуулалтын судалгаа руу буцах

APS Агаарын чанар ба агааржуулалтын баримт

APS Агаарын чанар ба агааржуулалтын талаар байнга асуудаг асуултууд

APS бие даасан зөвлөх CMTA-ээс CDC ба ASHRAE агааржуулалтын удирдамжийг дагаж манай сургуулиудыг шалгаж үзэхийг хүссэн. Хяналт, зөвлөмжийг дэмжиж байна APSмаск зүүх, гар угаах, нийгмээс зай гаргах, агааржуулалтыг сайжруулах зэрэг эрсдлийг бууруулах давхаргын хандлага.

Агааржуулалтын тайлан, зөвлөмж

Есдүгээр сарын 16, 2020: CMTA-ийн барилгын үнэлгээ, зөвлөмж

2021 оны XNUMX-р сар: CMTA-ийн барилгын агааржуулалтын үнэлгээ - Агаарын урсгалын хүснэгт