Хямралын үед / Тусламж хэрэгтэй байна уу?

Хүүхдийн хямралын эсрэг хариу арга хэмжээ (CR2) 

CR2 нь сэтгэцийн эрүүл мэнд ба / эсвэл мансууруулах бодисын хэрэглээний хямралтай тулгарч буй бүх залуучууд (24 ба түүнээс доош насныханд) 17 цагийн турш хурдан хариу арга хэмжээ авдаг. Тэдний өндөр боловсролтой, энэрэнгүй зөвлөхүүд нь таны хүүхэд, гэр бүл төлөвлөсөн ёсоороо үргэлжлүүлэн амьдрахын тулд утасны үзлэг, нүүр тулан үнэлгээ хийх, хөндлөнгөөс оролцох, дэмжлэг үзүүлэх зэргээр хангаж өгдөг.

Хямралын 24 цагийн үйлчилгээнд залгаарай 844-627-4747

мэдээлэл: 703-257-5997

вэб хуудас: CR2crisis.com

Яаралтай түргэн тусламжийн тохиолдолд 911 руу залгаарай 

 

товчлуур_ улаанӨөртөө болон найздаа туслах: Энд дарна уу
Para ayudarse a sí mismo o un amigo: Хабар гомдол


Гар утас

Сэтгэцийн эрүүл мэндийн яаралтай тусламж хэрэгтэй байна уу? Дуудлага:

Арлингтон зан үйлийн эрүүл мэндийн үйлчилгээ

Яаралтай тусламжийн шугам: 703-228-5160
Ерөнхий дугаар: 703-228-1560

Хүүхэд тань амиа хорлох / өөртөө гэмтэл учруулж болзошгүй гэж санаа зовж байна уу? Юу хийхээ мэдэхгүй байна уу? Дуудлага:

Хямралын холболтын бүсийн халуун шугам: 703-527-4077 эсвэл Текст: CONNECT to 85511

Үндэсний найдварын шугам: 1-800-SUICIDE (1-800-784-2433)
ЛГБТQ-ийн хэрэглээ: 1-866-488-7386
Амиа хорлохоос урьдчилан сэргийлэх үндэсний арга: 1-800-273-TALK (1-800-273-8255)
SAMHSA-ийн үндэсний тусламжийн утас: 1-800-662-HELP (1-800-662-4357)

Орон нутгийн нөөц:

Сургуулийн хүүхдүүдэд тохирсон үнэлгээ, эмчилгээний байгууламж

Вэбийн нөөц:

Жейсон сан
Үндэсний Амиа хорлохоос урьдчилан сэргийлэх Амьдрал

Видео - Эцэг эхчүүдэд зориулсан өсвөр насныхны амиа хорлохоос урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ - Майо клиник

Өсвөр насныхны амиа хорлохоос урьдчилан сэргийлэх
Өсвөр насныхны амиа хорлохоос урьдчилан сэргийлэх