Гадуурх үйл ажиллагаа

Арлингтоны улсын сургуулиуд нь K-12 сурагчдад хичээлээс гадуурх болон хамтарсан хичээлийн олон төрлийн үйл ажиллагааг санал болгодог.  APS Зөв төлөвшилтэй насанд хүрэгчдийн хөгжлийг дэмжих, сурагчдын сонирхол, чадварыг хөгжүүлэхэд чиглэсэн хичээлээс гадуурх болон хамтарсан хичээлд оролцох боломжийг бүх оюутнуудад олгохыг зорьж байна. Арлингтон улсын сургуулиуд нь сургалтын хөтөлбөрийн зорилгод хүрэхийн тулд хөнгөн атлетик, оюутны засгийн газар, клуб болон бусад үйл ажиллагааны үнэ цэнийг хүлээн зөвшөөрдөг.

Хичээлээс гадуурх хөтөлбөр, үйл ажиллагаа (K-12) болон хөнгөн атлетик (6-12) талаар сургуулийнхаа вэбсайтад зочилно уу.