Орон нутгийн олон нийтийн дэмжлэг

Арлингтон мужид иргэдээ дэмжих нөөц баялаг бий. хаягаар зочилно уу Арлингтон Виржиниа вэбсайт Шинэ нийгэмлэгийнхээ нөөцөд хэрхэн хандах талаар илүү ихийг мэдэх. Иргэний хэлэлцүүлэг, шийдвэр гаргахад идэвхтэй оролцох сонирхолтой хүмүүсийг хүрэлцэн ирэхийг урьж байна Арлингтоныг оролцуул.