Виртуал сургалт

APS оюутнуудад виртуал орчинд хичээлд элсэх боломжийг олгодог. Оюутнууд сургуулийнхаа туршид дор хаяж нэг виртуал сургалтын туршлагатай байх VDOE шаардлагаас гадна, APS дунд ангийн оюутнуудад авч үзэх олон төрлийн сургалтын сонголтыг санал болгодог. хаягаар зочилно уу APS Виртуал заавар хуудас руу орж, сургуулийнхаа зөвлөгөө өгөх албанд зочилж, энэхүү боловсролын боломжийн талаар илүү ихийг мэдэж аваарай.

APS К-12-ыг бүтэн цагаар зогсоохыг зөвлөж байна Виртуал сургалтын хөтөлбөр 2022-23 оны хичээлийн жилд бүтэн цагийн онлайн сургалтын найдвартай хувилбараар хангах хөтөлбөрийг хянаж, сайжруулж байна.