Програмыг устгаж байна APS Ipad

 

Оюутнууд өөрсдийнхөө програмыг устгах боломжгүй байна APS гаргасан iPad. Хэрэв оюутан програмыг устгахад тусламж хэрэгтэй бол сургуулийн түвшинд технологийн дэмжлэг үзүүлэх зохих протоколыг дагаж мөрдөх ёстой. Хөтөчийн түүхийг (Safari) устгах боломжгүй гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй.