Автоматаар суулгасан програмууд

The APS гаргасан iPad нь хэлтсийн хэмжээнд ашиглагддаг үндсэн програмуудын баялаг багцыг урьдчилан суулгасан болно.

Автоматаар суулгах ёстой аппууд:

 • Canvas
 • Дэлхийн хамгаалалт
 • Google Docs
 • Google Drive
 • Google Слайд
 • төв
 • Lexia PowerUp
 • Microsoft-ын багууд
 • ParentVue
 • StudentVue
 • TestNav

Хэрэв эдгээрийн аль нэгийг нь суулгаагүй, хэвийн ажиллахгүй байгаа эсвэл шинэчлэлт шаардлагатай байж болзошгүй бол тэдгээрийг өөрөө суулгаж болно APS Апп каталог. Энэ харагдаж байна. Апп-ийн Каталог