iPad Clear нууц код

Нууц кодыг цэвэрлэхийн тулд:

  1. IPad дээрх Тохиргоо апп руу очно уу.
  2. Доош шударна уу, зүүн гар талд байгаа "Нууц код" дээр дарна уу. Одоогийн нууц кодыг оруулна уу.
  3. Баруун талд байгаа "Нууц үгээ унтраах" дээр дарна уу. Поп цонхонд "Унтраах" дээр дарна уу.
  4. Хэрэв та iPad дээр Apple ID-р нэвтэрсэн бол Apple ID-ийн нууц үгийг оруулаад "Унтраах" дээр дарна уу.
  5. Одоогийн нууц кодоо дахин оруулаад одоо iPad-д нууц код байхгүй болно.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Видео заавар (7/2020):

Нэвтэрч ороорой APS данс: Хадмал тайлбартай видео