APS Мэдээний тойм

Наймдугаар сарын 9, 2017


Арлингтоны олон нийтийн сургуулиудад зориулж хоёр долоо хоног тутмын мэдээллийн товхимол гаргадаг

24-р сарын XNUMX - Багш нарт зориулсан эхний өдөр

4-р сарын XNUMX - Хөдөлмөрийн өдөр (амралтын өдөр)

5-р сарын 12 - Сургуулийн анхны өдөр, K-XNUMX

6-р сарын XNUMX - VPI болон PreK SPED-ийн сургуулийн анхны өдөр