APS Мэдээний тойм

12 сарын 20, 2016


Арлингтоны олон нийтийн сургуулиудад зориулж хоёр долоо хоног тутмын мэдээллийн товхимол гаргадаг

20-р сарын XNUMX - APS Жефферсон Дунд сургуулийн номын сан, Испаничуудын нийгэмлэгийн төсвийн форум, 7-9 цаг

22-р сарын 2-XNUMX-р сар. XNUMX - Өвлийн амралт - Сургууль байхгүй