APS Мэдээний тойм

12 сарын 20, 2017


Арлингтоны олон нийтийн сургуулиудад зориулж хоёр долоо хоног тутмын мэдээллийн товхимол гаргадаг

22-р сарын 1-XNUMX-р сар. XNUMX - Өвлийн амралт, сургууль байхгүй

14-р сарын 49 - Wakefield ахлах сургуулийн MLK-ийн XNUMX жилийн ойн арга хэмжээ

15-р сарын XNUMX - MLK өдөр, сургуульгүй