APS Мэдээний тойм

12 сарын 5, 2016


Арлингтоны олон нийтийн сургуулиудад зориулж хоёр долоо хоног тутмын мэдээллийн товхимол гаргадаг

9-р сарын XNUMX - MLK тэмцээний бүртгэл дуусах болно

13-р сарын XNUMX - APS Төсвийн форум, Эд центрийн 101 тоот өрөө, 7-9 цаг

20-р сарын XNUMX - APS Жефферсон Дунд сургуулийн номын сан, Испаничуудын нийгэмлэгийн төсвийн форум, 7-9 цаг

22-р сарын 2-XNUMX-р сар. XNUMX - Өвлийн амралт - Сургууль байхгүй