APS Мэдээний тойм

2-р сар 27, 2017


Арлингтоны олон нийтийн сургуулиудад зориулж хоёр долоо хоног тутмын мэдээллийн товхимол гаргадаг

1-р сарын XNUMX - Сургуулиудын дунд сарын урлаг эхэллээ

Гуравдугаар сарын 2 - Эцэг эх, багшийн бага хурал, эрт чөлөөлөлт

3-р сарын XNUMX - Бага, дунд сургуулийн эцэг эх-багш нарын бага хурал, бага, дунд сургуулийн сурагчдад зориулсан сургууль байхгүй

23-р сарын 18 - 7:30 цагт FYXNUMX төсвийн төслийг олон нийтийн сонсгол хийнэ