APS Мэдээний тойм

June 12, 2017


Арлингтоны олон нийтийн сургуулиудад зориулж хоёр долоо хоног тутмын мэдээллийн товхимол гаргадаг

20 сарын XNUMX - Ахлах сургуулийн сүүлийн өдөр

21-р сарын XNUMX - Дарийн Үндсэн хуулийн танхимд ахлах сургуулийн төгсөлт

  • Вашингтон-Ли, 10 цагт
  • Йорктаун, 2 цагт
  • Уэйкфилд, 8 цагт

22-р сарын XNUMX - Дунд сургуулийн сүүлийн өдөр

23-р сарын XNUMX - Бага сургуулийн сүүлийн өдөр