APS Мэдээний тойм

June 20, 2018


Арлингтоны олон нийтийн сургуулиудад зориулж хоёр долоо хоног тутмын мэдээллийн товхимол гаргадаг

20-р сарын XNUMX - Бага сургуулийн сүүлийн өдөр

9-р сарын XNUMX - Зуны сургуулийн анхны өдөр

6-р сарын XNUMX - Баркрофт сургуулийн анхны өдөр

4-р сарын XNUMX - Сургуулийн эхний өдөр