APS Мэдээний тойм

June 22, 2017


Арлингтоны олон нийтийн сургуулиудад зориулж хоёр долоо хоног тутмын мэдээллийн товхимол гаргадаг

22-р сарын XNUMX - Дунд сургуулийн сүүлийн өдөр

23-р сарын XNUMX - Бага сургуулийн сүүлийн өдөр

10-р сарын XNUMX - Зуны сургуулийн анхны өдөр