APS Мэдээний тойм

Гуравдугаар сарын 12, 2018


Арлингтоны олон нийтийн сургуулиудад зориулж хоёр долоо хоног тутмын мэдээллийн товхимол гаргадаг

3-р сарын 15 - Кэнморт 6-8 цагт хар тамхи, архины талаар ярилцъя

26-р сарын 30-XNUMX - Хаврын амралт, сургууль байхгүй

16-р сарын XNUMX - Улсын хэмжээнд ерөнхий боловсролын сургуулиудад өргөдөл хүлээн авах сүүлийн өдөр