APS Мэдээний тойм

1 болтугай 2017


Арлингтоны олон нийтийн сургуулиудад зориулж хоёр долоо хоног тутмын мэдээллийн товхимол гаргадаг

5-р сарын XNUMX Сургуулийн үдийн баатарын өдөр

8-р сарын 12-XNUMX - Багш нарын талархлын долоо хоног

10-р сарын XNUMX - Сургуулийн өдөр дугуй унаж, алхана

12-р сарын 6 - Онцгой байдлын баяр, 30:XNUMX цагт Вашингтон-Ли ахлах сургуульд