APS Мэдээний тойм

November 13, 2017


Арлингтоны олон нийтийн сургуулиудад зориулж хоёр долоо хоног тутмын мэдээллийн товхимол гаргадаг

15-р сарын 1 - Зөвшөөрөгдөх хэрэглээ (Технологи / 1: 7 төхөөрөмж), 9-XNUMX pmat Washington-Lee

18-р сарын XNUMX - Охидын өнгөт удирдагчдын бага хурал

22-р сарын 24-XNUMX - Талархлын өдөр, ямар ч сургууль алга

28-р сарын 1 - 5-XNUMX-р ангийн сургалтын тайланг гаргасан