APS Мэдээний тойм

November 21, 2017


Арлингтоны олон нийтийн сургуулиудад зориулж хоёр долоо хоног тутмын мэдээллийн товхимол гаргадаг

22-р сарын 24-XNUMX - Талархлын өдөр, ямар ч сургууль алга

28-р сарын 1 - 5-XNUMX-р ангийн сургалтын тайланг гаргасан

28-р сарын XNUMX - Сургуульд нэр өгөх фокус групп, Сифакс дээр 6:30 цагт *

2-р сарын XNUMX - Сургуульд нэр өгөх фокус групп10, 11, 2 цаг хүртэл Сифакс *

*Бүртгүүлэх. Зай хязгаартай.