APS Мэдээний тойм

Аравдугаар сарын 31, 2016


Арлингтоны олон нийтийн сургуулиудад зориулж хоёр долоо хоног тутмын мэдээллийн товхимол гаргадаг

7-р сарын XNUMX - Төгсөлтийн хугацаа дуусна

7-р сарын 7 - Вашингтоны Лийд XNUMX цагийн дунд сургуулийн мэдээллийн үдэш

8-р сарын XNUMX - Ангийн бэлтгэл өдөр

11-р сарын XNUMX Ахмадын өдөр